Управление на портфейл от продукти

Създаване и внедряване на система за маркетинг, търговски условия и промо активности за продуктовите линии.

Защо е полезно:

Днес различните категории, в които продавате се „препълват“ с много продукти. Конкурентите предприемат все по-агресивни ценови и продуктови стратегии. В този пазар фарма компанията, която има най-ефективната продуктова стратегия може да постигне огромно конкурентно предимство.

 

Очаквани резултати:

 • Създаване на карта за позициониране на продуктите на компанията
 • Идентифициране на нуждите и създаване на точното позициониране на продукта
 • Разработване на план за постигане на успех чрез използване на мултиканален подход

Какво включва услугата:

 • Маркетингови стратегии за различните лекарства в портфейла
 • Оптимизиране на промоцията на различни етапи от жизнения цикъл на продукта. Определяне на потенциала на продажбите на всяко лекарство, прогнозиране на растежа в категорията и пазарния сегмент
 • Инструменти за оценка на конкурентоспособността на продукта в даден сегмент, привлекателност на нови пазарни сегменти
 • Матричен анализ на портфейла, правила и приложни характеристики на фармацевтичните продукти
 • Примери и анализ на практически ситуации, възможни стратегии за продукти "звезди" или за "стари" продукти
 • Избор на стратегия за всеки продукт в портфолиото: инвестиция за развитието на продукта, запазване на пазарния дял или търсене на максимална печалба
 • Планиране на сценарии в условия на несигурност. Случаи от практиката
 • Маркетингови стратегии за фармацевтични продукти с различен пазарен дял в категорията си
 • Разширяване на продуктовата линия, посоки, характеристики на линейно разширение. Рискове от диверсификация, правилото на три "П"

Продължителност: