„Art of KAM“ - Обучение за мениджър ключови клиенти

Търговско обучение

Участниците ще придобият нови умения в следните направления:

Подходът на  Мениджър Ключови клиенти

 • Аптеченa верига на доставките (supply chain)
 • Гледна точка: потребител/пациент
 • Гледна точка: клиент
 • Гледна точка: Вашата фирма и продукт


Търговска стратегия на фирмата

 • Управление на продажбите към аптечните вериги и дистрибутори
 • Аптечен категориен мениджмънт
 • Показатели за ефективност
   

Стратегия за обслужване на Ключовия клиент

 • Анализ на нивото на взаимоотношения
 • План за развитие на клиентите
 • Напасване на стратегиите на двете компании и техните цели
 • Развитие на възприятията на клиента за вас – от доставчик до партньор


Умения за преговори

 • Стратегия на преговорите
 • Фази на преговорите
 • Подготовка
 • Разкриване на информацията
 • Преговаряне
 • Постигане на съгласие
 • Контрол по изпълнение на договореностите
 • Боравене с отстъпките
 • Техники за въздействие
 • Техники за противодействие

За кого е подходящo това обучение:

Програмата е предназначена за търговски директори, мениджъри продажби, мениджъри продажби към ключови клиенти и вериги, и всички, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения.

Продължителност:

2 дни