Стратегия за навлизане и/или задържане на пазара

Позициониране на продуктите в рамките на категорията.

Защо е полезно:

Време е да започнете да мислите и действате като категориен мениджър. Нашата услуга ще Ви даде необходимите знания и подход, за да реализирате ефективна категорийна стратегия за Вашия продукт. Ние помагаме в етапа на навлизане на продукта на пазара, в неговата „зряла“ фаза или в периода на намаляване на резултатите.


Очаквани резултати:

 • Оценка на Вашия продукт в рамките на категорията
 • Изработка на стратегия за навлизане на пазара
 • Изработка на стратегия за ръст на оборотите и печалбите
 • Изработка на стратегия за задържане на пазарните позиции
 • Подготовка на отговорните мениджъри и отдели

 

Какво включва услугата:

 • Анализ на ефективността на съществуващата система за формиране на търговските предложения, крайните цени и позиционирането в асортимента към аптеката/аптечната мрежа
 • Определяне на портрета на основните купувачи за всяка категория
 • Проучване на потребителското търсене
 • Определяне на основното търсене
 • Определяне на конкурентната среда за всеки продукт и дефиниране на стратегия за преодоляване на конкурентните слабости
 • Разработване на стандарти за мърчандайзинг на конкретния продукт
 • Разработване на ценово позициониране на продукта
 • Принципи на отчитане на ефективността на маркетинговите инвестиции
 • Характеристики на популяризирането на фарма продукти. Основни различия в инструментариума и законодателните нюанси на промоцията. Характеристики на бюджетиране при популяризиране на фарма продукти, полезни формули
 • Основни правила за управление на жизнения цикъл на фарма продукти

Продължителност:

работни дни