Система за подбор и мотивация на екипа

Създаване и внедряване на система за подбор, мотивация и заплащане на търговски екипи.

Защо е полезно:

Днес намирането на компетентни и мотивирани фарма представители е една от важните мениджърски задачи. Основна цел на системата за възнаграждения, базирана на ключови показатели, е насърчаването на всички служители да повишат ефективността на бизнеса и печалбата, без да повлияят негативно на компетентното и качествено обслужване. Ние ще ви дадем процес стъпка по стъпка за постигане на лесен подбор на търговски представители, бързо навлизане на пазара и успешни продажби.

 

Очаквани резултати:

 • Подбор на „правилните“ експерти за вашите търговски екипи
 • Директно стимулиране на увеличаването на продажбите
 • Възможности за гъвкаво планиране на дела на фонда за възнаграждения в печалбата на дружеството
 • Намаляване зависимостта на продажбите от пазара и търсенето
   

Какво включва услугата:

 • Как да правим ефективен подбор
 • Какво е работодателски бранд и как да го изградим
 • Изчисляване на оптималните стойности на фонд работна заплата
 • Възможности за гъвкаво планиране на дела на фонда за възнаграждения в печалбата на дружеството
 • Изчисляване на променливите на KPI за търговските ви екипи
 • Изчисляване на променливите на KPI за мениджъри на търговски екипи
 • Въвеждането на система за възнаграждения, която пряко стимулира увеличаването на продажбите
 • Обучение/ обяснение на служителите на новата система на заплащане
 • Подкрепа за правилната посока на развитие на служителя

Продължителност:

5 раб. дни