Роля и основни мениджърски функции

Мениджърско обучение

Участниците ще придобият нови умения в следните направления:

Ситуационен мениджмънт

 • Четири мениджърски стила
 • Стил, съобразен с нивото на служителите в екипа
 • Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
 • Какво е ситуационен мениджмънт?


Даване и получаване на обратна връзка

 • Позитивно насърчаване на изпълнението
 • Корективно насърчаване
 • Санкциониране
 • Стимулиране и подобряване на изпълнението
   

Мотивиране на екипа

 • Какво мотивира фарма търговските представители
 • Типове служители
   

Търговски цели, които да ангажират и мотивират

 • Умения за поставяне на търговски цели
 • Умение за менторство на поле
 • Умение за слушане
 • Умение за даване на указания


Ефективно делегиране

 • Защо не делегираме
 • Как и на кого да делегираме
 • Контрол и корекция на изпълнението
 • Делегирането като инструмент за насърчаване и обучение


Управление на конфликти в екипа

 • Стратегия за справяне с конфликти
 • Етапи на развитие на конфликта
 • Умения за самоконтрол
 • Вземане на решения
   

Лидерство

 • Какъв тип лидер сте?
 • Кои са елементите на лидерството?
 • Лидерските грешки
 • Как да създаваме фирмена култура
 • Управление на промяната"


За кого е подходящo това обучение:

Обучението е подходящо за мениджъри от всички организационни нива - маркетинг и търговски мениджъри, ръководители на отдели, собственици и топ мениджъри и всички, които управляват хора и са отговорни за постигане целите на компанията.

Продължителност:

2 дни