Продажбени умения – стъпки на търговската продажба

Търговско обучение

Участниците ще придобият нови умения в следните направления:

Продажбената комуникация

 • Ориентираната към клиента визита;
 • Сигурност в поведението (личните качества на добрия предствител);
 • Двете нива на комуникацията – емоционалното и рационалното;
 • Невербалната комуникация;
 • Вербалната комуникация;

Планиране и подготовка на посещението.


Управление на търговската зона

 • Таргетиране и управление на търговската фуния;
 • Развитие на взаимоотношенията с клиентите;
 • Оценка на потенциала на клиентите;
 • Поставяне на цели;
 • Седмичното планиране (седмичните маршрути/посещения в аптеките);
 • Техники за работа по телефона


Определяне на потребностите на клиентите

 • Смисъл и цел на техниките за задаване на въпроси;
 • Видове въпроси;
 • Активното слушане;
 • Обобщение и проверка – каталог на потребностите;
 • Изработване на стратегия за задаване на въпроси.
   

Разработване на стратегически план за работа с различните клиенти

 • Ключовите фактори на успехав аптечните продажби;
 • Управление на отношенията с клиентите;
 • Идентифициране на възможностите за продажба;
 • Промоции;
 • Мърчандайзинг.


Персонализирано предлагане (аргументация)

 • Характеристики, предимства, ползи;
 • Аргументи и аргументационна техника;
 • Аргументите в продажбения разговор;
 • Видове аргументиране: ценово, стратегическо, тактическо, рационално и т.н. ;
 • “Персонализиране” на аргументите в потребностите на клиента.


Затваряне на продажбата

 • Възражения и псевдовъзражения;
 • Справяне с възражения и псевдовъзражения;
 • Сигнали за закупуване;
 • Осигуряване на съгласие и обвързаност;
 • Оплаквания и рекламации.
   

Оценка на визитата

 • Сравнете резултатите с целите;
 • Клиентът видя ли възможността за измерима полза за него, разбра ли я?
 • Какво още трябва да постигнете;
 • Баланс на разговора – кой колко говори.


За кого е подходящo това обучение:

Програмата е предназначена за търговски директори, мениджъри продажби, и основно за търговски представители, които са пряко ангажирани с контакти и обслужване на клиенти, с цел създаване на солидна база от компетности в областта на продажбите и с усъвършенстване на продажбените им умения.


За вашите конференции и циклични срещи. Специални програми разработени според Вашите нужди.

Продължителност:

2 дни