Преговори с аптеки

Изграждане на модел за успешни преговори с ключови клиенти.

Защо е полезно:
Аптеките са важен и необходим партньор за постигане на целите на вашата фарма компания.  Без ефективните взаимоотношения с тях, няма как да изпълните основните си цели – подобрени продажби и печалби. Нашата услуга ви води през доказан преговорен процес, който ще подобри взаимоотношения ви.

 

Очаквани резултати:

 • Ще разполагате с готова стратегия, за да имате незабавен резултат по време на преговорите
 • Ще имате отлична подготовка за преговорите
 • Вие ще водите преговорите в посоката, която искате
 • Ще станете още по-опитен преговарящ и ще договорите реални подобрения
 • Ще формирате реален план, който да следвате, заедно с реална цел
 • Ще можете да се подготвяте за всяка следваща среща и ще постигате по-добри резултати

 

Какво включва услугата: Предлагаме ви два модела за консултация:

1. Оперативно провеждане на годишни или ключови преговори -  заедно  подготвяме всичко необходимо, за да постигнете желаните цели във вашите преговори

 • Подготовка за конкретни ключови преговори
 • Фасилитиране на предварителната подготовка - дефиниране на нужните данни, информация, ресурси
 • Обработка и анализ на данните за предходни периоди
 • Дефиниране на цели за преговорите
 • Дефиниране на стратегия за воденето на преговорите и практическа подготовка на преговарящите
 • Дефиниране и прилагане на тактиките за воденето на преговорите
 • Подготвяне на преговорни сценарии, модели за въздействие и контра действия
 • Психологическа подготовка на преговорите
 • Модели за управление на изпълнението на договорените условия при ключов клиент

 

2. Създаване на модел за работа с аптеки и имплементирането на този модел във вашата компания

 • Преговори с вериги аптеки, оперативни умения
 • Лични качества на преговарящите, мотивация и активност
 • Умения за водене на преговори
 • Трикове и манипулации по време на преговорите
 • Техники за убеждаване
 • Техники постигане на win-win резултат и постигане на успех в работата с ключови клиенти
 • Опитът на FMCG
 • Практическа част

Продължителност:

Зависи от големината на търговските екипи