Ключови клиенти

Разработване и внедряване на модел за работа с ключови клиенти

Защо е полезно:

Днес аптечният пазар се консолидира с темпове, които поставят сериозни въпроси пред фармацевтичните производители. Все по-голяма част от приходите зависят от определен брой аптечни вериги. Това са вашите ключови клиенти. Имате ли ефективен и добре разписан подход за работа с тях? Имате ли подготвени специалисти за променената роля на мениджър ключови клиенти? Имате ли организационна, административна, маркетингова и търговска политика за работа с ключови клиенти? Нашата услуга ще ви помогне с тези важни задачи.

 

Очаквани резултати:

  • Разписан процес за работа с ключовите ви клиенти
  • Подготвени специалисти за тази важна позиция
  • Система за контрол
  • Увеличени обороти и печалби


Какво включва услугата:

  • Дефиниране на ключовите клиенти
  • Оценка на сегашните нива на отношения с клиентите и възможностите за развитието на тези взаимоотношения
  • План за постигане на бизнес целите
  • Анализ на ефективността на съществуващите модели за работа с ключовия клиент - търговските предложения, крайните цени и позиционирането в асортимента в аптеката/аптечната мрежа

Продължителност:

Зависи от големината на търговските екипи