Клиентско таргетиране

Разработване и внедряване на стандарти за таргетиране и клиентско обслужване.

Защо е полезно:

Търговските екипи са един от най-ценните, но и скъпи активи на една фарма компания. От тяхната ефективна работа зависи успеха или неуспеха на Вашите продукти. Ние Ви предлагаме модел за разпределяне на времето и фокуса на търговските екипи, както  и модел за клиентско обслужване под формата на разписан процес за комуникация и работа с клиентите. Всичко това ще гарантира успеха на Вашата компания.


Очаквани резултати:

 • Модел за разпределяне на времето и фокуса на търговските Ви екипи
 • Стандарти за търговско и клиентско поведение
 • Чек листа за проверка на работата на търговските представители

 

Какво включва услугата:

 • Работна среща с екипа за извеждане на основните идеи и насоки за изграждане на стандартите с цел постигане на Вътрешен BUY IN
 • Първоначална подготовка, организиране екипите и разработка на макро-план на проекта
 • Проучване и анализ на бизнес процесите, практиките и политиката по отношение на оргаизацията и продажбите
 • Одит на настоящото състояние:
  • Наблюдение на място в търговските обекти
  • Какво мислят клиентите  – таен клиент и/или интервюиране на клиенти
  • Интервюиране на колегите, които работят с клиенти и техните ръководители
 • Дефиниране на области за промяна, спрямо пазарните цели на клиента
 • Подкрепа при индетифициране на вътрешните “шапмпиони” (неформални лидери) на вашата компания
 • Извеждане на поведенията и Станадартите отвътре навън
 • Предложение за търговски стандарти на поведение
 • Предложение за мотивационна схема и модел
 • Разписване на Книга за търговско поведение
 • Създаване на Чек листа за контрол (Таен Клиент и Регионален Мениджър)
 • Консултиране на процеса по вграждане на стандартите във вътрешните системи на организацията – въвеждане и обучение, система за оценка на представянето, системи за възнаграждение, системи за отчитане и др.
 • Обучение на консултантите по обслужване на клиенти в стандарти за работа -  1 ден обучение за групи до 18 участника
 • Обучение на вътрешни специалисти за провеждане на бъдещи обучения по стандартите за обслужване на клиенти – 1 ден
 • Оценка на ефекта чрез одит на обслужването на клиенти


"Стандартите за работа с клиенти " могат да бъдат приложение към длъжностната характеристика и са отличен начин да се постигне поведение и комуникация от търговките служители, отговарящи на фирмената политика.

Продължителност:

Зависи от големината на търговските екипи