Ефективна работа с аптечните вериги (Аптечни Ключови Клиенти)?

Мениджърско обучение

Участниците ще придобият нови умения следните направления:


Аптечен Ключов Клиент

 Видове клиенти – типизация по различни критерии
• Специфики на продажбите при Аптечни ключови клиенти
• Особености на маркетинга при Аптечни ключови клиенти
• Стратегии за развитие
• Цели и очаквания

Специфика на работата с Аптечните Ключови Клиенти


• Структура на работата с Аптечни ключови клиенти
• Споразумения за Търговски условия
• Споразумения за Маркетингово сътрудничество
• Най-честите грешки – примери от практиката


Подготовка на преговорите с Аптечни Ключови Клиенти

• Основни разлики спрямо другите типове клиенти
• Подготовка на модел на преговорите
• Анализ на историята на отношенията
• Анализ на текущото състояние
• Анализ на обемните и финансовите резултати
• Изготвяне на Маркетинг Календар
• Определяне на Маркетинг бюджет
• Избор на маркетинг инструменти 
• Генериране на цели – обемни и финансови
• Подготвяне и развиване на стратегията


Стратегии в преговорите с Аптечни Ключови Клиенти

• Междуличностна комуникация
• Процесът на преговори
• Видове преговарящи и стилове на преговаряне
• Разбиране на отсрещната страна


Техники при водене на преговори с Аптечни Ключови Клиенти

• Техники на задаване на въпроси
• Преговорни валути
• Отстъпките – как да ги търгуваме
• Постигане на споразумение и изпълнение
• Решаване на конфликти
• Трудните клиенти
• Психология на преговорите 
• 21 трика за успешни преговори


За кого е подходящo това обучение:
Обучението е подходящо за топ мениджърски нива - маркетинг и търговски директори, продуктови мениджъри, собственици и топ мениджъри.

Продължителност:

2 дни