Ефективна работа с аптечни вериги

Цялостен модел за работа с аптечни вериги.

Защо е полезно:

Аптечният пазар днес е изключително конкурентен и изисква нови усилия, за да се постигат по-добри резултати. Собствениците и мениджърите в аптечните вериги налагат условия и натиск към фарма компаниите. Така категориите се насищат с много фарма продукти и за Вас става все по-трудно да се отличите.

Услугата ни включва цялостен подход за постигане на устойчиво пазарно позициониране на аптечния пазар. Заедно, стъпка по стъпка ще изграждаме подхода Ви към аптеките.


Очаквани резултати:

 • Структуриран подход за аптечни продажби
 • Стратегическо позициониране за устойчиво конкурентно предимство
 • Тактически план за преговори и работа с аптеки
 • Маркетингов план
 • Подготовка на търговските представители
   

Какво включва услугата:

 • Диагностика на бизнес, конкурентно и търговско състояние на продуктите Ви и подход за работа с тях
 • Стратегическо позициониране - маркетингово, ценово и пазарно
 • Диагностика и разработка на търговска и кредитна политика
 • Изработване на стратегия за работа на фармацевтичния производител с аптеки
 • Разработване и внедряване на ефективен модел за популяризиране на OTC и Rx продукти в сектора на аптеките
 • Мърчандайзинг на OTC, Хранителни добавки, Козметика и Rx продукти на фирмата на пазара на аптеките
 • Разработване на програма за преговори за увеличаване на дела на продажбите на OTC, Хранителни добавки, Козметика и Rx продукти на компанията в аптечната мрежа, включително нови позиции в асортиментна матрица на аптечната мрежа
 • Изграждането на дистрибуторската политика и формиране на ефективна верига за дистрибуция на стоки
 • Увеличаване на рентабилността на продажбите
 • Изграждане и ефективно управление на стоковата дистрибуторска верига "производител - дистрибутор - фармацевтична верига"
 • Изграждане на разпределителни мрежи, откриване на нови канали за продажба
 • Въвеждане на диференциращо ценообразуване
 • Модел за преговори и работа с аптечните вериги

Продължителност:

6 месеца