Ефективен аптечен мърчандайзинг

Диагностика и създаване на модел за излагане на продуктите на аптечния регал.

Защо е полезно:

Мърчандайзинг процесът ще ви помогне да използвате елементите на търговския обект, за да постигате по-високи продажби. Как да използвате витрината, дизайна, осветлението, оформлението, обзавеждането или оборудването на аптеката. Как да позиционирате стоките, дисплеите, табелите, рекламните пана и ценовите етикети.


Очаквани резултати:

 • Дефиниран процес за мърчандайзинг
 • Алгоритми за различните обекти и площи
 • Измерители за оценка на представянето
 • Повишаване на ангажираността и компетентността на екипа ви


Какво включва услугата:

 • Анализ на сегашното ниво на мърчандайзинг
 • Стратегическо позициониране на продукта или категорията
 • Витрината и нейната роля
 • Движение на клиента в обекта, топли и студени зони
 • Тактически план за промяна на движението на клиента спрямо целите ви
 • Дефиниране на позиционирането на всяка една категория и начина на нейното излагане в аптеката
 • Определяне на подходите и инструментите за постигане на целите
 •  5 -те „П“ на мърчандайзинга и тяхното място в аптеката

Продължителност:

4 раб. дни