За фарма производители

Ефективна работа с аптечни вериги
Цялостен модел за работа с аптечни вериги.
Анализ на конкурентната среда
Диагностика на конкурентното и търговското състояние на продуктите в аптечния канал
Стратегия за навлизане и/или задържане на пазара
Позициониране на продуктите в рамките на категорията.
Клиентско таргетиране
Разработване и внедряване на стандарти за таргетиране и клиентско обслужване.
Оценка на търговски екипи
Изграждане и внедряване на модел за отчетност на ефективността на търговските екипи.
Система за подбор и мотивация на екипа
Създаване и внедряване на система за подбор, мотивация и заплащане на търговски екипи.
Управление на портфейл от продукти
Създаване и внедряване на система за маркетинг, търговски условия и промо активности за продуктовите линии.
Преговори с аптеки
Изграждане на модел за успешни преговори с ключови клиенти.
Ефективен аптечен мърчандайзинг
Диагностика и създаване на модел за излагане на продуктите на аптечния регал.
Ключови клиенти
Разработване и внедряване на модел за работа с ключови клиенти

Компаниите, които ни се довериха