Управление на персонала

Създаване и внедряване на система за подбор, мотивация и заплащане на човешките ресурси

Защо е полезно:

Моделът за формиране на система от възнаграждения, базирана на ключови показатели, насърчава всички служители да повишат ефективността на бизнеса и печалбата. В "печелившата" система на заплащане няма конфликт на интереси между собственика и служителите.

 

Очаквани резултати:

 • Подбор на „правилните“ експерти за вашата аптека
 • Директно стимулиране на увеличението на брутната печалба
 • Възможности за гъвкаво планиране на фонда за възнаграждения в печалбата на дружеството
 • Намаляване зависимостта на продажбите от пазара и търсенето
 • Липса на конфликт на интереси между собственик и служител


Какво включва услугата:

 • Как да правим ефективен подбор
 • Какво е работодателски бранд и как да го изградим
 • Изчисляване на оптималните стойности на фонд работна заплата
 • Възможности за гъвкаво планиране на дела на фонда за възнаграждения в печалбата на дружеството
 • Изчисляване на променливите на KPI за фармацевти
 • Модел на подкрепа за управление на препоръките на фармацевтите
 • Изчисляване на променливите на KPI за мениджъри на аптеки
 • Въвеждането на система за възнаграждения, която пряко стимулира увеличаването на брутната печалба
 • Обучение/ обяснение на служителите на новата система на заплащане
 • Подкрепа за правилната посока на развитие на служителя

Продължителност:

5 работни дни