Продажбени умения: Стъпки на аптечната продажба

Търговско обучение

Основи на продажбения процес:

 • Комуникационен процес и ефективни средства за предаване на информация 
 • Характеристики, предимства и ползи на продуктите
 • Основни ситуации при продажба 
   

Предварителна подготовка:

 • Правило за петте "П" 
 • Основни правила при  водене на разговор, подаване на информация, изслушване 
 • Изготвяне профил на клиента - практически тествана методика 
 • Развитие на ползите за клиента - практически план


Продажбено представяне:

 • Умението да задаваме въпроси 
 • Микс на успешното продажбено представяне 
 • Контрол над представянето, език на тялото


Справяне с възраженията: 

 • Принципи и техники при посрещане на възраженията 
 • Планиране на възраженията 
 • Основни видове възражения 
 • Методи за преодоляване на възраженията 
 • Техники за преговаряне при продажба
   

Успешно затваряне на продажбата:

 • Разчитане на сигналите за покупка 
 • Метод на 5-те въпроса при затваряне на продажбата 
 • Какво прави добрият затварящ продажбите - практически изводи 
 • 10-те най резултатни техники за затваряне на продажбата 
 • Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?
   

За кого е подходящo това обучение:

За търговци, които са в началото на аптечната си кариера, за всички аптечни професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с ролята на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите. 

Продължителност:

2 дни