Софтуер за аптеки

Ефективно ползване и оптимизация на софтуерните процеси.

Защо е полезно:

Днес от вашата информационна система зависи много – ежедневни продажби, поръчка на стока, информация за ефективността на бизнеса и стоковите наличности, изчисляване на бонусите на персонала и много други. Работата с този ключов за успеха елемент често има нужда от структуриране и подобряване.

 

Очаквани резултати:

 • Подобряване на процесите за работа на вашата информационна система
 • Създаване на модел за работа с аптечния софтуер, който носи бизнес ефект на компанията ви
 • Автоматизация на работата на информационната система

 

Какво включва услугата:

 • Въвеждане на матрица и всички алгоритми за ценообразуване в софтуера (виж оптимизиране на ценообразуването на аптеките)
 • Разделяне на асортимента в терапевтични групи + подготовка на отчетни форми по икономически групи
 • Алгоритми за внедряване за категориен мениджмънт/ управление на категориите
 • Помощ за седмичното отчитане от ръководителя на аптеката - "екранът" на мениджъра
 • Изпълнение на формуляр за приоритети на предлагане от страна на фармацевтите "заместване-оферта"
 • Въвеждане на екранната форма на терапевтичните модели за допълнителни продажби
 • Въвеждане на процедурата за автоматично сглобяване на терапевтични вериги
 • Автоматизиране на изчисляването на бонусите на служителите въз основа на техния KPI
 • Въвеждане на "точки" на визуализацията на системата на заплащане
 • Въвеждане на процедурата за автоматично отчитане
 • Визуализиране на основните показатели за ефективността на служителите

 

Софтуерната оптимизация води до:

 • Подобрения в процеса на формиране на асортимент
 • Управление на моделa за саморегулиране
 • Автоматизация на системата за създаване на терапевтични вериги
 • Визуализиране на основните икономически групи от асортимента
 • Визуализиране на основните показатели за изпълнение на служителите
 • Автоматизиране на изчисляването на бонусите на служителите въз основа на техните KPI

Продължителност:

Зависи от системата, която използва аптеката