Програма за лоялност

Разработване и внедряване на система за лоялност

Защо е полезно:

Клиентската лоялност означава последователен и целенасочен избор на определена аптека пред останалите конкуренти. Причината е в положителното клиентско преживяване. Ако успеете да постигнете това, вие сте спечелили най-важаната битка - тази за клиента.


Очаквани резултати:

Добрата програма за лоялност:

 • Увеличава оборота и печалбата
 • Задържа съществуващи клиенти
 • Привлича нови клиенти
 • Популяризира марката
 • Разширява пазарния дял

 

Какво включва услугата:

 • Създаване на модел за програма за лоялност, който най-точно отговаря за вашата компания
 • Избор на тип програма за лоялност
 • Проектиране на моделите за събиране и  използване
 • Дефиниране и прилагане на начини на присъединяване
 • Имплементиране на програмата вътре в компанията и към клиента
 • Създаване модел за анализ на ефективността от програмата
 • Дефиниране и изграждане на моделите за финансов анализ на данните от програмата за лоялност
 • Проектиране на модел за финансова ефективност на програмата

Продължителност:

2 работни дни