Аптечни Продажбени умения за напреднали

Търговско обучение

Да разберем нашите клиенти

 • Какви промени настъпиха при предлагането на продукти и услуги?
 • Какво правят сега успешните търговци и защо успяват? Примери за успешни практики от реалния бизнес
 • Основни групи клиенти и какво очаква всяка една от тях?

 

Концепцията „Фарма Грижа“

 • Как да разбираме по-добре нашите клиенти/пациенти?
 • Как да приложим програми и схеми за повишаване на лоялността?
 • Как да използваме концепцията „Фарма Грижа“ за повишаване на продажбите и печалбата?
 • Какви примери за добри практики съществуват?
 • Стандарти за професионална комуникация с клиентите
 • Техники за комуникация, задаване на въпроси, обобщаване, справяне с възражения, посрещане на оплаквания
 • Емпатия към клиента – разбиране и отношение, съпричастност и предлагане на решение
 • Получаване и даване на обратна връзка
 • Проактивност в комуникацията, продажбите и разрешаване на проблемите
 • Комуникация според типа на клиента – практически адаптивни подходи за работа с различни типове клиенти – агресивен, емоционален, прекалено говорещ и др. (Практически сценарии и модели на поведение)
 • Справяне с възражения на клиентите – техники за посрещане и преодоляване на възраженията
 • Справяне с оплаквания
 • Създаване на стандарти и модели за поведение (Доразвиване на съществуващи стандарти, методика за продължаваща работа по казуси)


Нов търговски подход

 • Значението на успешна работа в социалните мрежи и привличане на клиенти
 • Начини за използване на социалните медии като инструмент за маркетинг и бизнес развитие
 • Кои са най-стойностните ни клиенти и как да печелим повече от тях?
 • Управление на стойностните клиенти - CLTV


За кого е подходящo това обучение:

За собственици, управители на аптеки, търговци и фармацевти - професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите продажбени умения.

Всяка търговска фирма има постоянна потребност от добри търговци. Ефективният търговски екип вече е нещо повече от добре обучени продавачи, познаващи пазара и владеещи основните техники за работа с клиентите - за успешните компании той се е превърнал в отличаващо конкурентно предимство.

Продължителност:

2 дни