Одит на аптека

Диагностика на бизнес процесите и ефективността на аптеките

Защо е полезно:

Всеки бизнес има нужда от независима оценка за представянето си. Това са полезни измерители, които обективно дават представа какво се случва във вашата аптека. Нашите специалисти ще изкарат достатъчно време във вашия обект, ще наблюдават процесите на работа с клиентите, ще проследят организацията ви и моделите за работа със стоката и асортимента. Нашият доклад и предложение за промяна ще предложат ефективен план за постигане на стабилни и подобрени резултати.


Очаквани резултати:

  • Подробен доклад за текущото състояние на вашата аптека въз основа ва 9 основни елемента за успех
  • Фокус върху 3-те най-належащи за намеса елементи и постигане на „бързи победи“
  • Подробен план за подобряване на представянето, разписан в необходимите стъпки


Какво включва услугата:

  • Доклад за точките, които се нуждаят от подобрение на база наблюдаваните процеси в аптеката и в централния офис.  Определяне на потенциала за нарастване на брутната печалба на аптеката или аптечната мрежа в следващите 4-12 месеца, ако се реализират точките за подобрение, описани в доклада
  • Доклад за диагнозата на аптеката/аптечната мрежа. Описание на "препятствията" в организацията, които намаляват ефективността не само на определен процес, но и на цялата система
  • План за увеличаване на рентабилността на аптеката/аптечната мрежа - преход към оптималния модел

Продължителност:

Зависи от броя на аптеките