Управление на търговският процес и клиентското обслужване

Търговско обучение

Участниците ще придобият нови умения следните направления:

 • Как да направим от група фармацевти и търговци екип?
 • Как да повишим ефективността на търговските си резултати?
 • Принципи при изграждане на търговски екипи - защо търговските екипи не са като другите?
 • Управление на екипа чрез цели - как да го направим на практика?
 • Управление чрез делегиране - ка да накараме подчинените ни да работят повече от нас?
 • Какъв управленски стил е подходящ за ефективното управление на вашия екип?
 • Мениджъра на аптека като Лидер - защо е толкова трудно?
 • Мотивация на фармацевти за продажби - кои са уроците на успешната практика?
 • Какво наистина мотивира вашите сътрудници? - практически мотивационен профил
 • Основни групи клиенти и какво очаква всяка една от вашата аптека?
 • Управление поведението на клиентите – работещи инструменти
 • Програми за лоялност
 • Новите стандарти при обслужване на клиентите
 • Как да ни запомнят и откроят нашите клиенти?
 • Кое кара хората да споделят и говорят с добро за нас?
 • Как да спечелим поддръжници и агитатори?


За кого е подходящo това обучение:

Обучението е подходящо за мениджъри от всички организационни нива, управители на аптеки, ръководители на отдели, собственици и топ мениджъри на аптеки и всички, които управляват хора и са отговорни за постигане целите на компанията.

Продължителност:

2 дни