Маркетинг и реклама

Създаване и внедряване на система за маркетинг, реклама и промо активности

Защо е полезно:

Елементите, от които зависи успехът на една аптека са много - персонал, асортимент, цени, мениджмънт и много други. Ключов елемен е маркетингът, както и промоциите. Ние ще създадем система за маркетинг на вашите обекти. Това няма да бъде еднократно действие, а едногодишен или двугодишен план с конкретни действия за постигане на отличимо маркетингово позициониране.

 

Очаквани резултати:

 • Разписан маркетингов план
 • Конкретни стъпки за прилагане и конкретни отговорности на сътрудниците отговорни за маркетинга
 • Модел за измерване на ефективността с маркетингови и рекламни KPI’s

 

Какво включва услугата:

Нашият модел за работа включва следните стъпки:

 1. Дефиниране на идеалния клиент
 2. Определяне на каналите за маркетингови и промо активности
 3. Създаване на стратегия за съдържанието и типа активности
 4. Създаване на маркетингов план
 5. Социални медии и стратегия за действие
 6. Технически и оперативен план за имплементиране
 7. Преговори с доставчици и партньори
 8. Дефиниране на ключовите бизнес измерители (KPI’s)
 9. Създаване на модел за оценка на ефективността
 10. Обучение
 11. Старт

Продължителност:

2 работни дни
Свързани услуги
Асортимент и ценообразуване
Анализ и оптимизация на стокови наличности и ценови нива
Програма за лоялност
Разработване и внедряване на система за лоялност
Аптечен мърчандайзинг
Диагностика и създаване на модел