Клиентско обслужване

Разработване и внедряване на стандарти за клиентско обслужване

Защо е полезно:

"Стандартите за работа с клиенти" за изключително важни за всяка аптека/аптечна мрежа, която иска да бъде стабилна в дългосрочен план. Нивото на обслужване е основен фактор, който ще ви отличи от конкурентите.

 

Очаквани резултати:

 • Въведени и приети стандарти за поведение „Фарма грижа“
 • Унифициран подход към клиента във всичките ви обекти
 • Лесен начин за въвеждане на нови служители

 

Какво включва услугата:

 • Създаване и прилагане на  "Стандарти за работа с клиенти"
 • Прилагане на конкретни планове за обслужване на клиенти според политиката на компанията.
 • Преодоляване на субективния фактор при търговския персонал, повишаване нивото на обслужване, привличане и превръщане на клиентите в лоялни.
 • Ключови елементи на "Стандарти за работа с клиенти ":
 • Подготовка и компетентност за обслужване на клиенти
 • Познаване и определяне на типовете клиенти
 • Методи за осъществяване и изграждане на успешни контакти
 • Способности за идентификация на нуждите на клиента
 • Модели на установяване на отношения и опорни точки за изграждането им
 • Техники на убеждение и влияние за успешни комуникации
 • Методи за създаване на удовлетвореност от покупката
 • Техники за преодоляване и справяне с възраженията
 • Приемане и обслужване на рекламации
 • Завършеност и комплексност на обслужването
 • "Стандартите за работа с клиенти " са ефективен метод за постигане на комуникация от страна на търговския служител, който отговаря на фирмената политика. Могат да се приложат към длъжностната характеристика.

Продължителност:

Зависи от броя аптеки и големината на търговските екипи