Аптечни Мениджърски Умения

Мениджърско обучение

Участниците ще придобият нови умения следните направления:

  • Роля и отговорности на мениджъра на аптека;
  • Разликата между ефективност и ефикасност;
  • Кои качества и способности са необходими за ефективно управление на аптеки;
  • Трудности и предизвикателства в преминаването от експерт към мениджър;
  • Предизвикателства в работата с хора на различни възрасти, с различни интереси и способности;
  • Управление на изпълнението;
  • Ефективно планиране и приоритизиране;
  • Поставяне на задачи, изпълнение, контрол и оценка;
  • Упражняване на уменията за поставяне на цели, осигуряване на ефективна обратна връзка и провеждане на дискусии.


За кого е подходящo това обучение:

Обучението е подходящо за мениджъри от всички организационни нива, управители на аптеки, ръководители на отдели, собственици и топ мениджъри на аптеки и всички, които управляват хора и са отговорни за постигане целите на компанията.

Продължителност:

2 дни