Златен пакет - Ефективна аптека

Цялостен проект за увеличаване на ефективността и печалбата

Защо е полезно:

Цялостен проект, който обхваща всички консултантски услуги в тази секция. Стратегия и тактика, която ще изведе вашата аптека до по-високи печалби, по-ефективна организация на процесите и до устойчиви мениджърски и маркетингови подходи. Съдържа всички необходими елементи, за да бъде успешна аптеката ви.


Очаквани резултати:

 • Увеличаване на рентабилността и печалбата
 • По-високи обороти
 • По-ниски нива на стокови наличности при по-високи продажби
 • Опростяване и систематизиране на работата на персонала
 • Повишаване на лоялността на клиентите към аптечната верига

 

Какво включва услугата:

 1. Диагностика на управлението и финансовото състояние на аптечната мрежа
 2. Стратегическо позициониране - маркетингово, ценово и пазарно
 3. Създаване на хармонична и ефективна система за маркетинг, реклама и промоции
 4. Оптимизиране на процеса на формиране на асортимента
 5. Въвеждане на диференцирано ценообразуване
 6. Модел за преговори и работа с доставчици
 7. Разработване на стандарти за обслужване на клиенти
 8. Създаване и внедряване на системата за бизнес и финансова отчетност
 9. Създаване на система за постигане на бизнес цели и търговски планове
 10. Развитие на мотивационна система и изчисляване на оптималната работна заплата
 11. Оптимизация на софтуера

Продължителност:

6 месеца, , всеки месец по 2 дни оперативна работа
Свързани услуги
Преговори с аптеки
Изграждане на модел за успешни преговори с ключови клиенти.
Асортимент и ценообразуване
Анализ и оптимизация на стокови наличности и ценови нива
Клиентско обслужване
Разработване и внедряване на стандарти за клиентско обслужване
Софтуер за аптеки
Ефективно ползване и оптимизация на софтуерните процеси.
Програма за лоялност
Разработване и внедряване на система за лоялност
Аптечен мърчандайзинг
Диагностика и създаване на модел
Оценка на търговски екипи
Изграждане и внедряване на модел за отчетност на ефективността на търговските екипи.
Система за подбор и мотивация на екипа
Създаване и внедряване на система за подбор, мотивация и заплащане на търговски екипи.
Управление на портфейл от продукти
Създаване и внедряване на система за маркетинг, търговски условия и промо активности за продуктовите линии.
Ефективен аптечен мърчандайзинг
Диагностика и създаване на модел за излагане на продуктите на аптечния регал.