Асортимент и ценообразуване

Анализ и оптимизация на стокови наличности и ценови нива

Защо е полезно:

От асортимента и ценообразуването зависи ефективността и печалбата на вашата аптека. Те дефинират конкурентните ви предимства и позиционирането пред клиента. От друга страна, асортиментът е перото с най-високи нива в разходите. Ето защо, професионалният подход към управлението на асортимента е повече от задължителен. Нашата услуга по управление на асортимента и ценообразуването ще ви предложи лесен и ефективен модел за ежедневно управление на тези ценни активи.

 

Очаквани резултати:

  • Увеличаване на печалбата
  • По-високи обороти
  • По-ниски нива на стокови наличности при по-високи продажби
  • Ефективен процес на формиране на асортимента, разписан като фирмена процедура

 

Какво включва услугата:

  • Анализ на ефективността на съществуващата система за формиране на цените и асортимента в аптеката/аптечната мрежа
  • Определяне на портрета на основните купувачи за всяка категория аптеки в аптечната мрежа
  • Проучване на потребителското търсене
  • Определяне на основното търсене
  • Определяне на неликвидни и над стандартни стоки, въвеждане на процедура за системно намаляване на неликвидните стоки

Разработване на процедура за централизиране на процеса на формиране на асортимента. Въвеждане на модел  за увеличаване на точността на прогнозата и освобождаването на инвестираните в свръх запаси средства

Продължителност:

3 работни дни