За аптеки

Силната конкуренция между аптеките расте ежедневно. Разходите се увеличават, печалбите намаляват, а демотивираният екип води след себе си още десетки предизвикателства. Решението е едно! Работещи стратегии за подобряване на управлението на вашата аптека.

С услугите, които ви предлагаме можем стъпка по стъпка да водим всички процеси, за да постигнем една ефективна и балансирана система на успешен аптечен бизнес. 

Златен пакет - Ефективна аптека
Цялостен проект за увеличаване на ефективността и печалбата
Одит на аптека
Диагностика на бизнес процесите и ефективността на аптеките
Асортимент и ценообразуване
Анализ и оптимизация на стокови наличности и ценови нива
Клиентско обслужване
Разработване и внедряване на стандарти за клиентско обслужване
Финансова и бизнес отчетност
Създаване и внедряване на система от бизнес измерители (KPIs)
Управление на персонала
Създаване и внедряване на система за подбор, мотивация и заплащане на човешките ресурси
Софтуер за аптеки
Ефективно ползване и оптимизация на софтуерните процеси.
Програма за лоялност
Разработване и внедряване на система за лоялност
Маркетинг и реклама
Създаване и внедряване на система за маркетинг, реклама и промо активности
Работа с доставчици
Модел за преговори и ефективна работа с доставчици
Аптечен мърчандайзинг
Диагностика и създаване на модел

Компаниите, които ни се довериха