Автоматизация на категорийния мениджмънт

Изработка на шаблони и оптимизация на процеса.

Защо е полезно:

Като мениджър, който отговаря за асортимента, трябва непрекъснато да се стремите да разбирате клиента, когато взимате решения относно стоките на рафта. Това е така, защото всеки аспект оказва влияние върху другия. Нашата услуга автоматизира този процес по лесен и практичен начин. Вие ще имате всичко необходимо за да вземете продуктови решения на вашия компютър.


Очаквани резултати:

 • Дефиниран и приет план за управление на категориите
 • Процедура за работа по всяка една стъпка на категорийния процес
 • Автоматизиран модел за работа и анализ на данни
 • Ежемесечни доклади за всяка една категория
 • Тактически план за работа с категорията
   

Как работи процеса:

 1. Генерирате отчет за продажбите от Вашата аптечна програма за продажби;
 2. Прехвърляте отчета към нашият автоматизиран онлайн алгоритъм;
 3. Нашите специалисти обработват данните;
 4. В рамките на 24 часа Вие получавате крайния резултат - обработената аптечна категория (ABC анализ, XYZ анализ и много други);
 5. Освен това вие получавате основните измерители за ефективността (KPI’s) на Вашата аптека и нейните продажби;
 6. Получавате инструмент, който ви дава възможност да изработите план за промяна в категорията, който измерва ефекта от тези промени (What IF…) върху оборота, броя опаковки и печалбата.
   

Всичко е много просто!

Продължителност:

... работни дни