Отдел покупки или как да управляваме асортимента на вашата аптека

Наръчници

Пред вас е книгата "Управление на асортимента в аптеката". В нея са подробно описани дейностите по управление на поръчките и ежедневната работа на мениджъра по покупки.

В тази книга подробно се разглежда: как и какво да направите, за да може аптеката ви да има в складовете и търговските помещения оптимален брой, правилно закупени стоки.

Поръчките са източникът на асортимента от стока за вашата аптека, точно от ефективната работа мениджърите по покупките (или купувачи, или байери) в много отношения зависи от големината на печалбата и успеха на аптеката. Ето защо, работата на отдела трябва да бъде организирана така, че да донесе печалба, т.е. служителите трябва да могат да купуват стоки с правилен и изгоден характер. Тук е полезно да се даде определение за дейност по покупки в аптечната мрежа, което напълно отразява същността на ефективната работа на този отдел: