Е-обучение - достъп до знания в режим 24/7

Е-обучение - достъп до знания в режим 24/7
За аптеки
3 Януари 2019

За да бъде една компанията успешна на пазара, тя трябва непрекъснато да се развива нейните служители трябва непрекъснато да се учат и да го правят бързо, лесно и ефективно. В днешния свят, нашият основен ценен ресурс е времето, така че, как можем постоянно да обучаваме нашите служители, без да прекъсваме продажбения процес?

Електронното обучение (учене чрез интернет и видео) прави обучението на служителите непрекъснато. Интересът към системата за електронно образование е съвсем разбираем - почти всички области през последните 20 години започнаха да въвеждат ИТ технологиите, персоналът стана по-мобилен. Тъй като традиционните системи за обучение вече са престанали да отговарят на всички изисквания, те биват заменени от електронното обучение, което се развива особено бързо през последните години.

Е-обучение - отворено обучение

Всъщност, електронното обучение дава голяма база от знания и има известен брой предимства, някои от които:

  • 24-часово обучение по индивидуален график;
  • получаване на знания от всяка точка на света;
  • обратна връзка от квалифициран учител, независимо къде се намира;
  • достъп до електронната база данни на библиотеката;
  • усвояване на съвременни технологии за обучение и запознаване с най-новите тенденции в професионалната сфера;
  • бърз достъп до статистически данни за анализа на учебния процес;
  • ценова привлекателност.

Платформа за обучение

За да използвате изцяло електронното обучение, трябва да имате достъп до платформа, в която ще внедрите учебната си система. Тази платформа трябва да отговаря на определени изисквания, които дават възможност за изпълнение на следните действия:

• Управление на потребителите;

• Възлагане на курсове на конкретни хора и групи;

• Комуникация между участниците в учебния процес;

• Провеждане на тестове и събиране на резултати;

• Планиране на учебния процес.

Тази платформа прави процеса на обучение холистичен и непрекъснат. Учениците от курсовете имат постоянен достъп до базата от знания, а мениджърите имат всяка възможност да наблюдават и обобщават ефективността на дистанционното обучение.

Електронно обучение в аптечния бизнес

Защо е  нужна такава система за електронно обучение в аптечната индустрия?

Благодарение на дистанционната форма на обучение, вашите фармацевти и управители ще са винаги „в крак“  с последните тенденции на фармацевтичния пазар, тази система може да им даде информация за съвременните тенденции в продажбите и обслужването на клиенти  в аптеките, както и да допринесе да се консолидират всички знанията, придобити във вашата компания.

Основните фактори за ефективността на дистанционното обучение са целта на преподаването, мотивацията на слушателя, методиката на преподаване и структурата на курса.

Ако говорим за системата за дистанционно обучение в аптеката, то може да бъде ефективно, ако ръководството и служителите на компанията имат цел - да се обучават и развиват като специалисти. Трябва да се определи колко време трябва служителите да отделят за образование и какви резултати очаква мениджмънта.

Невинаги оценяването на знанията, получени от служителя в аптеката, се състои само в провеждане на електронно тестване. Понастоящем, много често учителите в онлайн курсове дават домашна работа и проследяват тези, които обучават, по по-директни канали.

Мотивацията на слушателя зависи отчасти от съдържанието на курса. Динамичният и интересен курс е по-лесен за слушане и информацията се приема по-добре, когато е представена от компетентен квалифициран учител. Тайната на мотивация също се крие в първоначалното поднасяне на материала по прост и релевантен начин. Най-добре е да се направи кратък пролог, в който да се говори за най-новите тенденции във фармацевтичния пазар, да се дават примери от практиката.

Всеки учебен процес включва три задължителни елемента: задачата (целта) на обучението, съдържанието на курса и оценката на придобитите знания. Ако целта на обучението не е формулирана и крайният тест на знанието не е направен, значението на обучението се губи.

Бързото развитие на информационните технологии в много области, включително в сферата на фармацията, заедно с липсата на квалифициран персонал, предполага, че на електронното обучение предстои светло бъдеще и колкото по-скоро се възползвате от всички функции на дистанционното образование, толкова по-скоро компанията ще получи успешен резултат за своите служители.