Аптечен категориен мениджмънт

Наръчници

В края на тази е-книга вие ще имате по-добро разбиране какво е управлението на асортимента и защо е толкова критично важен за успеха на вашата аптека. И още по-важно, ще знаете как а да го имплементирате във вашия бизнес.

Нека първо да разберем управлението на асортимента и неговата важност. Също така ще обясним кога трябва (и кога не трябва) да започваме проект по управление на асортимента и ще отбележим основните финансови и практични ползи от него. Накрая на тази глава, ще сравним един добре приложен план по асортимента с друг, който не е добре организиран, за да отбележим разликите между двата процеса.

Тази книга е създадена, за да ви даде практични насоки за реализиране на проект за въвеждане на Категориен мениджмънт във вашата аптека.

Инструментите за управление на категориите са необходими за:

  • Определяне на оптималната матрица на асортимента;
  • Диференцирано ценообразуване;
  • Създаване на система за препоръки  (управление на продажбите в аптеките).