За аптеки
Пълен набор от инструменти за ефективно управление на Вашата аптека!
Категориен мениджмънт
Комплекс от решения за управление на асортимента, стоковите наличности и ценообразуването.
За фарма производители
Стратегии за ефективна работа с аптечните вериги.
Ефективно обучение за всички нива и ии в аптеката (управители, фармацевти консултанти и др.)
Ресурси

Компаниите, които ни се довериха